MigraineMigraine is een vrij ernstige vorm van hoofdpijn die aanvalsgewijs optreedt. Meestal is het een eenzijdige, matig tot heftige vorm van hoofdpijn. De hoofdpijn heeft vaak ook een bonzend of kloppend karakter. De duur van een migraineaanval varieert van enkele uren tot enkele dagen, dit is per persoon sterk verschillend.

Vaak heeft de patiënt ook het gevoel misselijk te zijn of moet zelfs braken. Afhankelijk van de patiënt kan iedere fysieke inspanning het gevoel geven dat de migraine verergert. Dit geldt ook voor fel licht en harde of scherpe geluiden tijdens een aanval. Vaak zonderen mensen met een migraineaanval zich dan af in een donkere kamer om dit soort klachten zo veel mogelijk tegen te gaan.

Resumerend kunt u er van uit gaan dat u lijdt aan migraine als u last heeft van 2 van de onderstaande ‘typische’ kenmerken:

  • hoofdpijn aan één zijde van het hoofd
  • de hoofdpijn wordt als bonzende ervaren
  • de pijn verergert bij fysieke inspanning
  • de pijn verergert door fel licht en/of geluid

Sommige patiënten krijgen een half uur voor de aanval last van klachten met betrekking tot het zicht en tintelingen aan één kant van hun lichaam. Niet meer goed zien, schitteringen zien en bijziendheid zijn mogelijke tekenen dat er een migraineaanval op komst is. Deze verschijnselen worden een aura genoemd. Zo’n 10 tot 20% van de migrainepatiënten heeft een aura voorafgaand aan een migraineaanval of aan het begin van een migraineaanval. Ook dit verschilt per individu.

Auraverschijnselen bouwen zich langzaam in 5 tot 20 minuten op. Een aura duurt meestal 10 tot 60 minuten. De kenmerken van een aura zijn:

  • geheel of gedeeltelijk gezichtsvelduitval van één oog
  • zien van sterretjes, lichtflitsen of vlekken
  • krachtverlies
  • tintelingen aan één kant van het lichaam
  • spraakstoornissen

Naast een aura kunnen er zich al enkele dagen voor een aanval tekenen voordoen, zoals stemmingswisselingen, overactiviteit of juist inactiviteit en verlies van concentratie. Sommige mensen hebben helemaal geen trek tijdens deze fase, anderen gaan zich juist te buiten aan bepaalde soorten eten zoals chocolade, drop of andere zoetigheden.

De exacte oorzaak van migraine is niet bekend, maar het heeft in elk geval iets te maken met een ontregeling van het zenuwstelsel. Door een soort kortsluiting gaan de bloedvaten in de hersenen zich eerst vernauwen en daarna uitzetten. Tijdens vernauwing kan er een aura optreden. Vervolgens treedt er verwijding op en dan ontstaat de migraine.
Voor factoren die een migraine kunnen veroorzaken kunt u kijken op de pagina Oorzaak van migraine.

Waarschuwing bij aura’s

Als u nog nooit eerder een aura heeft gehad, of als de symptomen van de aura opeens anders zijn, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de huisarts. De symptomen bij een migraineaura kunnen namelijk op de symptomen van een hersenbloeding lijken. En een hersenbloeding kan hersenbeschadiging opleveren en zelfs tot de dood leiden.Schroom dus niet bij twijfel om de huisarts te raadplegen.