Migraine bij kinderen

Kinderen met migraine

Migraine kan al op heel jonge leeftijd voorkomen. Het is alleen vaak moeilijk om bij kinderen de juiste diagnose te stellen. De symptomen zijn bij kinderen minder duidelijk dan bij volwassenen. Migraineaanvallen duren bij kinderen vaak korter en de hoofdpijn is vaak minder erg dan bij volwassenen.

De aanvallen gaan wel vaak gepaard met misselijkheid, overgeven en buikpijn. Ook is het voor veel kinderen moeilijker om onder woorden te brengen wat zij precies mankeren.

Hoewel de symptomen vaak moeilijker te plaatsen zijn, is er vaak wel degelijk sprake van migraine. Met alle bijbehorende problemen: veel kinderen met migraine doen het slechter op school, sporten minder en spelen ook minder buiten.

Migraine bij kindAls uw kind vaak klaagt over hoofdpijnklachten met daarbij de genoemde symptomen, is het zeer aan te raden om met de huisarts te overleggen. Als de juiste diagnose in een vroeg stadium gesteld wordt, kan dat veel onbegrip en onduidelijkheid voorkomen en kan een eventuele behandeling ingezet worden.

Vóór de puberteit komt migraine bij jongens en meisjes even vaak voor. Tijdens de puberteit neemt het aantal meisjes met migraine echter snel toe. Dit heeft alles te maken met hormonen en de menstruatie.  Naar schatting hebben  150.000 tot 200.000 kinderen in Nederland onder de 16 jaar last van migraine.

Behandeling van kinderen met migraine

De behandeling van kinderen met migraine bestaat uit twee aspecten: het behandelen van de aanval en het voorkómen van migraine.

Een kind met een migraineaanval heeft de meeste behoefte aan rust om zich heen. Eventueel na het gebruik van een pijnstiller valt meer dan de helft van de kinderen in slaap. Bij het wakker worden is bij 20% van de kinderen de hoofdpijn verdwenen en bij60% is een verbetering in de ernst van de hoofdpijn opgetreden.Aan kinderen geeft men als pijnstiller bij migraine: een zetpil, paracetamol of aspirine.

Het wordt echter wel afgeraden om kinderen onder de 8 jaar aspirine te geven. Dit om de volgende reden: hoofdpijn is vaak een begeleidend verschijnsel van griep. Jonge kinderen met griep kunnen bij het innemen van aspirine veel zieker worden dan zij in eerste instantie zouden worden.

Het hoeft geen betoog dat het toedienen van medicijnen in overleg met de huisarts dient plaats te vinden.

Naast het geven van medicijnen is begrip nodig voor het kind met een aanval. De school dient op de hoogte gesteld te worden, zodat bij een aanval het kind de gelegenheid krijgt aldaar op een rustige plek te zitten, voordat het naar huis kan.

Het verdient aanbeveling met de leerkrachten afspraken te maken. Bijvoorbeeld de ouders waarschuwen wanneer het kind een aanval heeft, zodat het kind zo spoedig mogelijk naar huis kan. Aan de andere kant moet ervoor gewaakt worden dat er overmatige aandacht en bezorgdheid ontstaat rondom de migraine. Het kind ervaart dit eerder als een last en voelt zichzelf daardoor geïsoleerd.