Oorzaken

Oorzaak van migraine

De exacte oorzaak van migraine is niet precies bekend, maar het heeft naar alle waarschijnlijkheid iets te maken met een ontregeling van het zenuwstelsel. Stoffen die in je hersenen zenuwprikkels doorgeven, zogenaamde neurotransmitters, spelen vermoedelijk een belangrijke rol in dit proces. Waarom de ene persoon vaker of meer klachten heeft dan de ander is niet duidelijk. Tijdens vernauwing van de bloedvaten kan er een aura optreden. Vervolgens treedt er verwijding op in de bloedvaten en dan ontstaat de migraine.

Erfelijkheid van migraine

Migraine is erfelijk. Als u migrainepatiënt bent kent u wellicht familieleden die dezelfde klachten hebben. Het gaat dan voornamelijk om familie uit de eerste graad, namelijk: ouders, broers of zussen. Migraine kan zowel via de vader als via de moeder geërfd worden.

De invloed van hormonen op migraine

Migraine prikkelsDat hormonen een rol spelen in het ontstaan of uitlokken van migraine is duidelijk. Tot de puberteit komt migraine vrijwel even vaak voor bij jongens als bij meisjes. Na de puberteit neemt de frequentie bij vrouwen echter sterk toe.

Rond het veertigste jaar hebben vrouwen drie maal vaker last van migraine als mannen.Tijdens de overgang kan het migrainepatroon veranderen. De mate van de aanvallen wordt onregelmatig(er) en de aanvallen worden minder sterk dan zijn voorheen waren.
De migraine neemt ook vaak sterk af en verdwijnt bij een groot deel van de vrouwen zelfs helemaal.

Sommige vrouwen hebben alleen tijdens de menstruatieperiode last van migraine. De migraine kan al een paar dagen voor de menstruatie beginnen en tot een paar dagen na de menstruatie aanhouden.
Tijdens de zwangerschap zijn veel vrouwen helemaal vrij van migraine aanvallen, met name in de laatste 6 maanden van de zwangerschap. Heel soms treedt migraine juist alleen op tijdens de zwangerschap.

Factoren die een migraineaanval kunnen uitlokken

Er zijn verschillende factoren die een aanval kunnen uitlokken. Bijvoorbeeld heftige emoties (stress, woede, zorgen, verdriet), vermoeidheid, weersveranderingen of overmatig inspannen. Ook de ontlading na een stressvolle periode kan een migraineaanval uitlokken.

Sommige soorten voeding kunnen migraine uitlokken: cafeïne (koffie), chocolade, alcohol, en dan met name bier of rode wijn, of kaas. Het kan per patiënt verschillen wat de precieze oorzaak is om een migraineaanval te krijgen.

Ook omgevingsfactoren kunnen een migraineaanval veroorzaken, zoals harde geluiden, fel licht, sigarettenrook of bijvoorbeeld weersveranderingen of luchtvervuiling.